Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Vyhlášení voleb členů školské rady

Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Volby členů školské rady se uskuteční ve dnech 21. a 22. října 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Podrobnosti o složení školské rady, o průběhu voleb a o možnosti navrhovat kandidáty naleznete ZDE.

Doplnění hygienických a protiepidemických opatření k 10. 9. 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví účinným od 10. 9. 2020 doplňujeme hygienická a protiepidemická opatření zavedená na Gymnáziu Zábřeh pro školní rok 2020/2021. Od 10. 9. 2020 mají žáci, zaměstnanci školy a nezbytné návštěvy povinnost nosit ve společných prostorách školy a školní jídelny ochranné prostředky dýchacích cest. Více ZDE.

Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2020/2021

Zveřejňujeme hygienická a protiepidemická opatření zavedená pro školní rok 2020/2021 na Gymnáziu Zábřeh viz ZDE.

Provoz školy v době hlavních prázdnin

Upozorňujeme, že provoz školy bude v době letních prázdnin omezen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci školy. Veškeré záležitosti, které je potřeba řešit osobní návštěvou, doporučujeme vyřizovat v období od 25. – 31. srpna 2020, kdy bude škola v plném provozu. Mimo tuto dobu doporučujeme využití ke komunikaci s naší školou dálkových prostředků (telefon, e-mail). V případě nutnosti osobní návštěvy školy si předem sjednejte schůzku telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty na zaměstnance, kteří budou zabezpečovat provoz školy v období prázdnin, jsou v přiloženém souboru – PDF.

Přejeme všech žákům pěkné prázdniny a jejich rodičům příjemné prožití dovolené.

Výuka od 22. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Milí žáci,
Vážení rodiče,

zveřejňujeme rozvrh pro výuku ve škole od 22. do  26. června 2020. Výuka bude v těchto dnech probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo ve dnech 10. – 12. června.

Z MŠMT máme také informaci, že dojde k dalšímu uvolnění hygienických opatření a bude povoleno, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním a kterých se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. (Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.) Plánujeme proto, že v pondělí 29. června  se budou konat třídní akce a 30. června proběhne hromadně výdej vysvědčení. Žáci, kteří od 10. června nebyli ve výuce přítomni, budou při účasti na akcích v závěru roku muset odevzdat čestné prohlášení. 

Přeji vám příjemné prožité prázdnin a dovolené.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty

 

Výsledky přijímacího řízení

  • 16.6. 2020, 11:40 hodin – Výsledky přijímacího řízení ke čtyřletému i osmiletému studiu pro školní rok 2020-2021 naleznete ZDE

Výuka od 8. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Milí žáci,
Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR je od 8. června možná realizace občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Naplánovali jsme proto do konce června vzdělávací aktivity pro žáky naší školy. Abychom dodrželi podmínky pro ochranu zdraví stanovené MŠMT, nebylo možné naplánovat výuku současně pro všechny skupiny žáků. Navíc v době konání přijímacích zkoušek (8. – 9. 6.) a maturitních zkoušek (15. – 19. 6.) aktivity probíhat nebudou, protože v těchto dnech budou mít přístup do budovy školy pouze osoby, které se účastní těchto zkoušek. Z uvedených důvodů je počet naplánovaných hodin pro žáky značně omezený. Je to však maximum možného s ohledem na nutnost zajistit vhodné podmínky pro ochranu zdraví. (Pokračování textu…)

Účast veřejnosti u ústních maturitních zkoušek

Zveřejňujeme pokyn ředitel Gymnázia Zábřeh, kterým se se stanoví podmínky účasti veřejnosti u ústních maturitních zkoušek konaných ve dnech 15. – 19. června 2020 v této škole. Všechny osoby, které se budou chtít ústních maturitních zkoušek účastnit v rámci zásady jejich veřejnosti, jsou povinny dodržovat všechna pravidla uvedená v tomto pokynu. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.

Maturita – změny termínů

Upozorňujeme maturanty na nový dokument v sekci Maturita 2020 – viz

 

Termíny přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • Řádný termín pro čtyřleté gymnázium – 8. června 2020
  • Řádný termín pro osmileté gymnázium – 9. června 2020
  • Náhradní termín pro obory – 23. června 2020