Informujeme strávníky naší školní jídelny, že od února 2023 bude v určité dny v měsíci dána možnost výběru druhého jídla. Tato možnost bude vždy zřejmá z jídelníčku na daný měsíc zveřejněného na www.strava.cz a na nástěnce ve škole. Systém přihlašování obědů na tyto dny bude následující:

  • Všem strávníkům platícím inkasem bude automaticky přihlášen oběd „1“. Následně pak budou mít možnost změnit jídlo dle vlastního výběru na oběd „2“. (Strávníci platící v hotovosti si obědy nahlásí v kanceláři školní jídelny při platbě.)
  • Změnu z oběda „1“ na oběd „2“ mohou strávníci provést do 12:00 hodin pátku předchozího týdne.
  • Bude-li na oběd „2“ přihlášeno méně než 10 strávníků, nebude se tato varianta vařit. Všem strávníkům, kteří mají na daný den oběd přihlášen, bude automaticky nastavena varianta „1“. Nebude-li mít strávník o oběd „1“ zájem, může si jej sám odhlásit standardním způsobem.