V rámci přijímacích zkoušek nanečisto si zájemci mohou vyzkoušet testy z matematiky a z českého jazyka podobné těm, jaké budou použity při přijímacím řízení. Testy používané u ostrých přijímacích zkoušek jsou specifické způsobem kladení otázek i způsobem záznamu odpovědí a většinou se liší od běžných testů a písemek, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. PZ nanečisto jsou připraveny pro žáky z 5. tříd ZŠ a pro žáky z 9. tříd ZŠ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se v letošním roce uskuteční tyto zkoušky distanční formou. Uvědomujeme si, že tato forma není plnohodnotnou náhradou PZ nanečisto konaných standardně. Přesto i v této podobě budou mít účastníci možnost seznámit se s podobou testů a se způsobem vyplňování záznamových archů.
PZ nanečisto také vyhodnotíme a žáci tak získají srovnání svých výsledků s výsledky ostatních účastníků.

Vzhledem k distanční podobě není možné u PZ nanečisto zabránit účastníkům v případném nedodržování stanovených podmínek testování – dodržování časového limitu, požívání pouze povolených pomůcek atd. Apelujeme na účastníky, aby této situace nezneužívali a pravidla dodržovali. Při nedodržení podmínek dojde ke zkreslení výsledku testu a účastník tak nezíská reálný obraz o tom, jak si stojí v porovnání se svými vrstevníky, kteří se PZ nanečisto zúčastnili.

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto

Přihlašování k PZ nanečisto

K účasti v PZ nanečisto je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na našich internetových stránkách na adrese http://nanecisto.gyza.cz. Formulář je připraven zvlášť pro žáky z 9. ročníku ZŠ a zvlášť pro žáky z 5. ročníku ZŠ. Ve formuláři žák (nebo jeho zákonný zástupce) uvede svoji e-mailovou adresu. Na uvedený e-mail bude automaticky odesláno potvrzení o přijetí registrace, identifikační číslo a další udaje, které bude žák používat při testování. Zaslané údaje budou současně sloužit jako login a heslo pro přihlašování žáka do jeho uživatelského účtu, ve kterém mu budou přístupné veškeré informace a dokumenty potřebné k testování. Identifikační čísla budou po vyhodnocení testů použita pro anonymní zveřejnění výsledků PZ nanečisto.

Registrace bude možná v termínu 29. 11. – 5. 12. 2021 (prodlouženo do 10.12.2021)

Organizace testování

Dne 6. 12. 2021 účastníkům zpřístupníme zadání testů, záznamové archy a pokyny k vyplňování záznamových archů. Tyto dokumenty budou připraveny ve stejné podobě jako u ostrých přijímacích zkoušek. Účastníci si zadání a záznamové archy vytisknou. Pro účastníky, kteří nemají možnost tisku a uvedou tuto informaci do formuláře při registraci, budou dokumenty připraveny v listinné podobě. Bude možné si je vyzvednout v podatelně gymnázia (1. patro vpravo) ve dnech 6. – 8. 12. 2021 od 8:00 do 15:30.

Na vypracování testů je stanoven časový limit stejný jako u ostrých přijímacích zkoušek.

Matematika – 70 minut
Český jazyk – 60 minut

Žák testy vypracuje v určeném časovém limitu.

Žák zaznamenává odpovědi do záznamového archu. Do testového sešitu (zadání) si může dělat poznámky pro svou potřebu. Odevzdávají a vyhodnocují se však pouze záznamové archy.

Záznamové archy je nutné odevzdat:

  •  do 12. 12. 2021 do 24:00 hodin v elektronické podobě vložením souborů do svého uživatelského účtu. Soubory musí být čitelné a ve formátu PDF. Záznamové archy za jeden předmět musí být v jednom souboru (vícestránkové PDF). Pro tento účel budou v uživatelském účtu připravena tlačítka pro uložení souborů.
  •  do 10. 12. 2021 do 15:30 hodin v listinné podobě v podatelně gymnázia (1. patro vpravo).

 

Pro testování bude žák potřebovat psací a rýsovací potřeby a své identifikační číslo. Kalkulačky nejsou povoleny (stejně jako u ostrých přijímaček)!

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny anonymně pod identifikačními čísly na internetu na adrese  http://dod.gyza.cz nejpozději dne 17. 12. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že testy budou obsahovat otevřené úlohy, není možné je vyhodnotit elektronicky. Proto si vyhodnocení testů vyžádá delší čas. Obdobná situace bude i u „ostrých přijímacích zkoušek“, které bude zajišťovat společnost Cermat.

Důležité odkazy: