Den otevřených dveří v naší škole dává účastníkům dle vlastní volby možnost: absolvovat přijímací zkoušky nanečisto, prohlédnout si prostory školy (včetně nahlédnutí do výuky), získat informace o přijímacím řízení a o průběhu studia. V letošním roce byla tato akce plánována na 9. prosince 2012. Současná epidemiologické situace však není příznivá. Pokud nedojde ke zpomalení šíření onemocnění Covid-19, nebude možné tuto akci ve standardním režimu uskutečnit. Jelikož prognózy zatím nenaznačují, že by v nejbližší době mělo dojít ke zlepšení situace, uvažujeme o různých variantách řešení. V úvahu přichází odložení akce na leden (Bohužel není jisté, jestli se situace do ledna zlepší.), nebo realizace alespoň některých aktivit distanční formou. Tuto formu zvažujeme zejména pro konání přijímacích zkoušek nanečisto, o které bývá zpravidla největší zájem.

Pro naše rozhodování je důležitý zájem veřejnosti o aktivity spojené se Dnem otevřených dveří. Dovolujeme si tedy poprosit zájemce o účast na této akci o vyplnění krátké ankety. Na základě získaných odpovědí a aktuální epidemiologické situace učiníme konečné rozhodnutí o konání této akce. O případném odložení Dne otevřených dveří nebo o konání některých aktivit distanční formou budeme s dostatečným předstihem informovat.

Vstup do ankety je ZDE.

Použijte QR kód, pokud preferujete vyplnění ankety mobilním telefonem.

  DOD 2021 - anketa