Dnem 10. září končí platnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovovalo podmínky osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Žádné nové opatření nebylo vydáno a podle dostupných informací se zatím ani nechystá. Od pondělí 13. září tedy ve škole nebude pokračovat screeningové testování. Pro osobní účast na vzdělávání již nebude nutné absolvovat žádný test ani dokládat absolvování očkování nebo prodělání onemocnění Covid-19.

Nadále však platí mimořádné opatření týkající se použití ochranných prostředků dýchacích cest. Zůstává tedy povinnost použití respirátorů FFP2/KN95 (resp. chirurgických roušek na nižším gymnáziu) ve společných prostorech. V platnosti zůstávají také ostatní režimová opatření ve škole, která mají zamezit případnému šíření virové nákazy – požívání desinfekce, minimalizace pohybu cizích osob ve škole, režim výdeje obědů, izolace osob při případném výskytu příznaků onemocnění Covid-19 atd.