Zveřejňujeme základní informace k začátku školního roku 2021/2022.

Zahájení školního roku proběhne 1. září v 8:00 hodin. Vzhledem k aktuálně platnému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví musí již 1. září bezprostředně po příchodu do školy proběhnout preventivní testování žáků. Zahájení školního roku tedy proběhne pro všechny třídy včetně nových tříd (1.A, G1.A) v učebnách. Žáci se tedy nebudou shromažďovat v šatnách, v aule ani v jiných společných prostorech, ale ihned po příchodu do budovy školy se přesunou do učeben podle rozpisu, který bude zveřejněn na nástěnce ve vstupní hale. V učebnách proběhne testování antigenními testy. Dále bude zahájení školního roku pokračovat v učebnách pod vedením třídních učitelů.

Na základě mimořádných opatření a doporučení MZd a MŠMT škola přijala pro školní rok 2021/2022 opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců. Tato opatření (včetně podrobností o preventivním testování) jsou uvedena v přiloženém dokumentu ZDE.