V minulých letech pořádala naše škola pro žáky 5. a 9. tříd základních škol přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám. V letošním roce však z důvodu opatření proti šíření onemocnění Covid-19 nebude možné kurzy ve stejné podobě jako v minulých letech pořádat. Vnímáme nejistotu mezi rodiči žáků, kteří mají letos přijímací řízení absolvovat, způsobenou dlouhým výpadkem prezenční výuky ve školách. Na základě řady dotazů týkajících se konání přípravných kurzů v letošním roce jsme se po zvážení všech okolností rozhodli, že se pokusíme realizovat kurzy alespoň distanční formou. K tomuto kroku přistupujeme s vědomím, že tato forma nemůže prezenční kurzy plnohodnotně nahradit. Bude pro nás i pro případné účastníky jistě náročnější (nejen technicky), přičemž současně nelze očekávat stejnou efektivitu výuky a stejný účinek na žáky jako v případě prezenční výuky. Chceme však alespoň touto cestou s přípravou k přijímacím zkouškám žákům pomoci.

Vzhledem k náročnosti pořádání kurzů distanční formou a vzhledem k tomu, že v letošním roce nejsou jednotné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů povinné, bude kapacita kurzů oproti minulým letům omezena na jednu skupinu pro žáky 9. tříd a jednu skupinu pro žáky 5. tříd základních škol. Protože chceme pomoci s přípravou k přijímacím zkouškám především žákům, kteří budou podávat přihlášku ke studiu v naší škole, bude jim v případě většího počtu zájemců při zařazování do kurzu dána přednost.

Děkuji za pochopení.

Martin Paclík, ředitel školy


Podrobnější informace o organizaci kurzů naleznete ZDE.

Registrační formulář do kurzů. (Registrace bude otevřena 1.2.2021 v 08:00 hod.)

Před vyplněním registračního formuláře prosím prostudujte informace o organizaci kurzů.