Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 je (prozatím) do 10. ledna 2021 opět omezen provoz škol. Pro naši školu toto usnesení znamená, že od pondělí 4. ledna do pátku
8. ledna 2021 bude výuka probíhat distanční formou.
Distanční výuka bude organizována stejně, jako tomu bylo v období od 12. října 2020.

Stravování žáků bude pokračovat ve stejném režimu, jako dosud. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat v době 11:30 – 13:00 hodin.  Upozorňujeme, že žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si musí obědy přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.  U žáků, jejichž rodiče platí stravné inkasem z účtu, proběhlo v prosinci inkaso zálohy na měsíc leden. Tito žáci tedy mají na účtu prostředky, aby jim systém umožnil si obědy přihlásit. Stav účtu je možné zkontrolovat v uživatelském účtu žáka.

O podobě výuky od 11. ledna 2021 Vás budeme informovat, jakmile budeme mít informace o nových  krizových opatřeních vlády (současné opatření je platné do 10. ledna 2021).

Děkuji za pochopení a přeji Vám do roku 2021 hodně zdraví a pevné nervy.
Martin Paclík, ředitel školy