Vážení rodiče,
milí žáci,

opatřením MŠMT byly dny 21. prosince a 22. prosince 2020 stanoveny jako volné dny. V těchto dnech tedy nebude probíhat prezenční ani distanční výuka a žákům tedy nebude poskytováno ani školní stravování.

Protože vývoj epidemiologické situace ani opatření vlády ČR nelze předvídat, nejsme bohužel schopni Vám v tomto okamžiku dát přesné informace, jak bude organizována výuka po vánočních prázdninách. Dále uvedené informace jsou tedy pouze předběžné.

Pokud bude od 4. ledna 2021 pokračovat rotační prezenční výuka na nižším i vyšším gymnáziu, budou do školy docházet:

  • v týdnu 4. – 8. ledna žáci tříd G3.A, G4.A, 1.A, 3.A a G7.A,
  • v týdnu 11. – 15. ledna žáci tříd G1.A, G2.A, G5.A, 2.A a G6.A,
  • po celou dobu žáci maturitního ročníku.

Pokud by pokračovala rotační prezenční výuka pouze na nižším gymnáziu, docházeli by do školy podle stejného schématu pouze žáci nižšího gymnázia (tj. G1.A, G2.A, G3.A a G4.A).

Bude-li probíhat prezenční výuka ve škole, bude organizována stejně jako v uplynulých týdnech. To znamená, že bude probíhat podle stejného rozvrhu hodin, v němž může dojít ke změnám pouze v případě nepřítomnosti vyučujícího.

Žáci, kteří nebudou v daném týdnu docházet do školy, se budou dále vzdělávat distančně.

Stravování žáků bude pokračovat ve stejném režimu, jako dosud. Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat v době 10:30 – 11:00 hodin.  Žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně (vzdělávaní distančně i prezenčně), si musí obědy přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz. U žáků, jejichž rodiče platí stravné inkasem z účtu, proběhne v prosinci inkaso zálohy na měsíc leden. Tito žáci tedy budou mít na účtu prostředky, aby jim systém umožnil si obědy přihlásit. Stav účtu je možné zkontrolovat v uživatelském účtu žáka.

Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hlavně hodně zdraví a pevné nervy.
Martin Paclík, ředitel školy