Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od středy 25. 11. 2020 začnou docházet do školy žáci maturitního ročníku (třídy 4.A, G 8.A). Jelikož při výuce musí být dodržena homogenita tříd (skupin) a tato homogenita má přednost před plněním ŠVP, není možná výuka  seminářů ve stávajících skupinách. Jedinou možností jak zorganizovat výuku je proto rozdělení skupin seminářů po třídách. V praxi to bude znamenat, že žáci jedné ze tříd budou mít výuku semináře podle stávajícího rozvrhu, žáci druhé třídy budou mít v tomto čase volno a seminář budou mít v jiné době. Ostatní výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Rozvrh seminářů na jednotlivé týdny se může lišit, protože bude částečně ovlivňován také rotační výukou tříd nižšího gymnázia, která začne od pondělí 30. 11. 2020. Rozvrh bude vždy zveřejněn v úložišti dokumentů ve Škole OnLine v záložce Data pro žáky a rodiče.      

Od pondělí 30. 11. 2020 bude zahájena rotační výuka žáků NG. Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd G 1.A a G 2.A a v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd G 3.A a G 4.A. (Jako první tedy budou ve škole přítomni od pondělí 30. 11. 2020 žáci tříd G 1.A a G 2.A.) Výuka v těchto třídách bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin. Drobné úpravy rozvrhu mohou z hygienických důvodů nastat v umístění tříd (skupin) do učeben, případně ve stanovení času na oběd.

Třídy, které se nebudou účastnit prezenční výuky, se budou nadále vzdělávat distanční formou.

Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou standardně stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Protože nesmí docházet k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů, bude odběr stravy do jídlonosičů probíhat v době 10:30 – 11:00 hodin.  Upozorňujeme, že žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně (vzdělávaní distančně i prezenčně), si musí obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.

Martin Paclík, ředitel školy