Home » Nezařazené » Vyhlášení nových voleb členů školské rady

Vyhlášení nových voleb členů školské rady

Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje nové volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Volby členů školské rady se uskuteční ve dnech 16. – 19. listopadu v budově gymnázia. Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob vzhledem k epidemii onemocnění Covid-19, proběhne hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků distančním způsobem prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Podrobnosti o složení školské rady, o průběhu voleb a o možnosti navrhovat kandidáty naleznete ZDE.