Home » Nezařazené » Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pokračuje od 2. listopadu distanční výuka.

Pro organizaci distanční výuky nadále platí informace zveřejněné dne 13. října 2020.

Žákům bude i nadále v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude probíhat pouze výdej stravy do jídlonosičů. Výdej obědů bude probíhat každý pracovní den v době od 11:30 do 13.00 hodin. Upozorňujeme, že žáci nemají od 2. listopadu obědy přihlášeny. Žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.

Martin Paclík, ředitel školy