Podle zatím neoficiálních informací, které se nám podařilo získat, bude Olomoucký kraj v tzv. „Semaforu“ od 2. října 2020 označen zelenou barvou. To by znamenalo, že na středních školách v Olomouckém kraji bude od 5. října probíhat výuka s přítomností žáků ve škole. Ministerstvo zdravotnictví však dosud aktuální „Semafor“ nezveřejnilo.
(V tuto chvíli je na internetových stránkách ministerstva zveřejněna mapa, ve kterém je náš okres označen žlutou barvou.)

Sdělujeme proto následující informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Jelikož dosud nemáme informaci, že by Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje bylo vydáno závazné opatření týkající se uzavření středních škol v Olomouckém kraji, platí v tuto chvíli, že od pondělí 5. října bude pokračovat „běžná“ výuka s osobní přítomností žáků ve škole. Drobná omezení se budou týkat pouze činností žáků v hudební a tělesné výchově. Pokud dojde ke změně situace, budeme o tom žáky a jejich rodiče neprodleně informovat prostřednictvím školního informačního systému ŠkolaOnline.

Martin Paclík, ředitel školy