Milí žáci,
Vážení rodiče,

zveřejňujeme rozvrh pro výuku ve škole od 22. do  26. června 2020. Výuka bude v těchto dnech probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo ve dnech 10. – 12. června.

Z MŠMT máme také informaci, že dojde k dalšímu uvolnění hygienických opatření a bude povoleno, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním a kterých se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. (Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.) Plánujeme proto, že v pondělí 29. června  se budou konat třídní akce a 30. června proběhne hromadně výdej vysvědčení. Žáci, kteří od 10. června nebyli ve výuce přítomni, budou při účasti na akcích v závěru roku muset odevzdat čestné prohlášení. 

Přeji vám příjemné prožité prázdnin a dovolené.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty