Home » Nezařazené » Výuka od 8. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Výuka od 8. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Milí žáci,
Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR je od 8. června možná realizace občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Naplánovali jsme proto do konce června vzdělávací aktivity pro žáky naší školy. Abychom dodrželi podmínky pro ochranu zdraví stanovené MŠMT, nebylo možné naplánovat výuku současně pro všechny skupiny žáků. Navíc v době konání přijímacích zkoušek (8. – 9. 6.) a maturitních zkoušek (15. – 19. 6.) aktivity probíhat nebudou, protože v těchto dnech budou mít přístup do budovy školy pouze osoby, které se účastní těchto zkoušek. Z uvedených důvodů je počet naplánovaných hodin pro žáky značně omezený. Je to však maximum možného s ohledem na nutnost zajistit vhodné podmínky pro ochranu zdraví.

Rozvrh je vytvořen tak, aby v daném dni probíhala výuka ve skupinách o maximálně 15 žácích. Časový rozvrh aktivit je navíc naplánován tak, aby se snížila koncentrace žáků ve společných prostorách školy. Některé skupiny žáků proto začínají výuku v  8:00, další skupiny v 8:25 a v 8:50. Jsou tedy vzájemně posunuty příchody žáků do školy, přestávky mezi hodinami, čas odchodu ze školy i čas na případný oběd ve školní jídelně.  

Účast žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020 není povinná. Dále bude proto probíhat také vzdělávání na dálku.  Výuka ve škole bude navazovat na vzdělávání na dálku a bude se zaměřovat zejména na objasnění, procvičení nebo upevnění učiva probíraného na dálku, případně na doplnění podkladů pro uzavření klasifikace, pokud to bude potřeba. Aktivity jsou pro jednotlivé skupiny rozvrženy tak, že každá skupina žáků má naplánován v některých dnech program v délce 4 vyučovacích hodin. Mimo naplánovaný rozvrh je možné si v případě potřeby dohodnout individuální konzultaci s vyučujícím. Rozvrh hodin pro jednotlivé skupiny je připojen na konci tohoto článku. V tuto chvíli uveřejňujeme rozvrh na 4 dny 10., 11., 12. a 22. června. Rozvrh na další dny, který zveřejníme později, bude pro všechny skupiny žáků časově stejný, ale vedle ČJ a M se pokusíme dát prostor dalším vyučovacím předmětům. Pokud dojde k neočekávaným změnám (suplování za nepřítomného pedagoga), budou změny v rozvrhu zveřejněny vždy v informačním systému I-škola v záložce CENTRÁLNÍ DATABÁZE – DATA PRO ŽÁKY A RODIČE. Skupiny žáků jsou v rozvrhu označeny číslovkami 1 a 2. Toto označení odpovídá rozdělení žáků do skupin AJ, které platilo od začátku školního roku. Např. žák, který byl dosud zařazen ve skupině AJ 1, bude mít nyní v rozvrhu hodiny označené M 1, ČJ 1, Bi  1 atd.

Ve skupinách žáků je počítáno se žáky, kteří v předcházející anketě uvedli, že předpokládají účast ve škole v červnu. Pokud se bude chtít výuky ve škole zúčastnit žák, který původně  v anketě uvedl: „NE – Do konce června do školy nepřijdu“, bude mu to umožněno. Z organizačních důvodů je však třeba jeho přítomnost předem nahlásil zástupci ředitele školy (e-mail: zbynek.vlk@gyza.cz).

Pro účast žáka ve škole je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka podepsal čestné prohlášení, které najdete mezi dokumenty přiloženým k tomu to článku. Žák čestné prohlášení odevzdá při své první účasti ve škole. Během pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat pokyny pro ochranu zdraví. Základní přehled těchto pokynů spolu s informace o zajištění hygienických podmínek ve škole uvádíme v souboru, který je rovněž mezi přiloženými dokumenty.

V souvislosti s přítomností žáků ve škole, bude těmto žákům umožněno také školní stravování. Žáci, kteří budou mít zájem stravovat se ve školní jídelně, si mohou stravu přihlásit prostřednictvím aplikace na serveru www.strava.cz. Obědy je možné si přihlásit bez nutnosti provádět jakoukoliv platbu, protože žáci mají v tuto chvíli přeplatek stravného z minulých měsíců (stav konta je možné si zkontrolovat ve svém uživatelském účtu na www.strava.cz).

Výdej vysvědčení žákům za 2. pololetí školního roku proběhne 30. června (případně 29. června). Přesná organizace výdeje vysvědčení bude stanovena a zveřejněna později, protože v souvislosti s postupným uvolňováním krizových opatření ještě může dojít ke změnám v pokynech MŠMT.  Výměna učebnic ve třídách nižšího gymnázia v červnu neproběhne, bude naplánována na začátek nového školního roku.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty

Všechny dokumenty jsou uloženy také v informačním systému I-škola v záložce CENTRÁLNÍ DATABÁZE – DATA PRO ŽÁKY A RODIČE.