Home » Nezařazené » Poděkování účastníkům aktivit TÝDNE MATEŘSKÉHO JAZYKA GYMNÁZIA ZÁBŘEH 2019

Poděkování účastníkům aktivit TÝDNE MATEŘSKÉHO JAZYKA GYMNÁZIA ZÁBŘEH 2019

V rámci Týdne mateřského jazyka Gymnázia Zábřeh 2019 se konalo kromě vlastního Dne mateřského jazyka (tentokrát s tematikou Cestování), který připravili studenti vyššího gymnázia a jehož se zúčastnili nejen žáci nižšího gymnázia, ale také na 180 hostů ze zábřežských základních škol, také několik dalších tvůrčích aktivit, jejichž účastníkům chceme poděkovat a poblahopřát…

Poděkování chceme adresovat také všem aktivním a invenčním organizátorům (7.A, 3.A) a průvodcům (2.A, 6.A), kteří se zasloužili o úspěch letošního Dne mateřského jazyka. Zcela novou aktivitou v rámci TMJ pak byla realizace studentského projektu FAKESCAPE studentů Masarykovy univerzity Brno, kteří přijeli za žáky vyššího gymnázia a kvarty nižšího gymnázia s programem rozvoje mediální gramotnosti. Na tom, že takováto společensky prospěšná aktivita – podporující osobnostně-sociální rozvoj žáků –  je potřebná zvláště v dnešní době se shodli všichni zúčastnění žáci i pedagogové.

1. AUTORSKÉ ČTENÍ

Mimořádné zastoupení žáků – autorů  prvního ročníku nižšího gymnázia – Matylda Kašparová, Hanka Čechová, Sebastian Lánský, Eliška Klimešová, Klára Sovadinová – svědčí o tom, že máme do příštích let příslib mnoha autorských počinů. Inspirací jim může být i tvorba starších žákyň – Adély Ondráčkové a Kláry Sedlačíkové, jejichž autorskými texty setkání vyvrcholilo. Všem nadějným přítomným autorům děkujeme za účast a přejeme jim mnoho dobrých nápadů pro další díla.

2. MLADÝ MODERÁTOR

Úterní setkání mladých moderátorů bylo ve znamení zkušenosti. Úspěšní moderátoři – Taťána Nesporá a Robin Tomášek – prošli již minulým ročníkem nejen školního kola soutěže, ale také kola celostátního v České Lípě a jejich letošní výkony opět potvrdily jejich talent a pohotovost.

3. ŘEČNÍK GYMNÁZIA

Letošní ročník výraznou účastí podpořili žáci pátého ročníku gymnázia, z jejichž řad vzešel i vítěz diváckého hlasování  – Tomáš Pěnička.

Skvělou atmosféru řečnického setkání vytvořili všichni zúčastnění soutěžící i diváci.

Děkujeme soutěžícím řečníkům za odvážná improvizovaná vystoupení. Vystoupili:

Matylda Kašparová, Samuel Hampl, Veronika Hufová, Tomáš Borik, Kryštof Peša, Marie Hradilová, Daniela Šneiderová, Kryštof Kolčava, Jaromír Novák. 

4. Soutěže recitátorů – Dětská scéna a Wolkrův Prostějov 2019

Do okrskového kola soutěže recitátorů do 15 let postoupili ze školního kola:

III. kategorie – Kateřina Králová, Hanka Čechová, Ondřej Nevěřil, Adam Chudoba, IV. kategorie – David Vašíček, Monika Sittová, Marie Navrátilová.  

V okresním kole soutěže recitátorů reprezentovaly Gymnáziu Zábřeh studentky Adéla Ulrichová a Sophia Blaháčková.

Blahopřejeme K. Králové, H. Čechové a M. Navrátilové k postupu do okresního kola soutěže Dětská scéna 2019.