Home » Školní akce » Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,
milí žáci,

součástí přijímacího řízení v maturitních oborech bude také v letošním roce jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání  (Cermat).

Naše škola nabízí žákům základních škol pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám. Vedle přijímacích zkoušek na nečisto, které si žáci ZŠ mohli na naší škole vyzkoušet v prosinci, připravujeme také v letošním roce přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Jak budou kurzy vypadat

Kurz se bude skládat z lekcí v rozsahu 2 vyučovacích hodin (90 minut) konaných jednou týdně.
V průběhu každé lekce si žáci budou moci pod vedením učitele gymnázia vyzkoušet řešení podobného testu, jaký bývá součástí přijímacího řízení. Na každou lekci bude pro účastníky kurzu připravena sada úloh, kterou si žáci mohou odnést domů. Zaměření lekcí se bude střídat tak, že každá lichá lekce bude věnována testu z matematiky a každá sudá lekce testu z českého jazyka. Proběhnou celkem čtyři lekce každého předmětu.

Termíny konání

Vypisujeme po jednom termínu pro žáky z 5. a z 9. třídy ZŠ. Kapacita každého kurzu bude 34 žáků.

  • pro žáky z 5. třídy ZŠ – pátek, 14:00 hodin
  • pro žáky z 9. třídy ZŠ – pátek, 14:30 hodin

První lekce se uskuteční v pátek 8. 2. 2019 a bude věnována testu z matematiky. V době jarních prázdnin se kurzy konat nebudou.

Přehled termínů:

Matematika: 8.2., 22.2., 8.3., 29.3.
Český jazyk: 15.2., 1.3., 22.3., 5.4.

Cena kurzů

Základní cena kurzu činí

pro žáky 9. tříd ZŠ – 800,- Kč za kurz
pro žáky 5. tříd ZŠ – 600,- Kč za kurz

 

Jelikož chceme pomoci s přípravou k přijímacím zkouškám především žákům ZŠ, kteří mají zájem o studium na naší škole, je pro žáky, kteří se hlásí ke studiu na Gymnáziu Zábřeh, stanovena snížená cena.

Zvýhodněná cena pro žáky, kteří se hlásí ke studiu na Gymnáziu Zábřeh, činí

pro žáky 9. tříd ZŠ – 300,- Kč za kurz
pro žáky 5. tříd ZŠ – 200,- Kč za kurz

 

Úhrada kurzovného bude prováděna ve dvou splátkách.

První splátku je nutné uhradit před zahájením kurzů, tj. do 5. 2. 2019. Její výše činí

  • pro žáky 9. tříd ZŠ – 300,- Kč
  • pro žáky 5. tříd ZŠ – 200,- Kč

Druhou splátku je nutné uhradit do 5. 3. 2019. Její výše činí

  • pro žáky 9. tříd ZŠ – 500,- Kč
  • pro žáky 5. tříd ZŠ – 400,- Kč

Druhou splátku neplatí žáci, kteří podávají přihlášku ke studiu na Gymnáziu Zábřeh.

UPOZORNĚNÍ

V případě neúčasti žáka v jednotlivých lekcích se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací.

Účastník kurzů má možnost docházku do kurzů zcela ukončit po prvních čtyřech lekcích. V takovém případě účastník nehradí druhou splátku kurzovného.

Úhrada kurzovného

Úhradu kurzovného lze provézt hotově nebo bezhotovostně (převodem na účet). Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který účastník obdrží v elektronickém potvrzení přihlášky do kurzu.

Platba v hotovosti

Platbu v hotovosti lze provézt v kanceláři školy – 1. patro, vpravo od hlavního schodiště, v pracovních dnech v době 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Platba převodem

Platbu lze provézt převodem na účet u Komerční banky, a.s., číslo účtu 86-7476040237/0100.

Přihlašování do kurzů

Do kurzu je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách. Je nutné zadat jméno a příjmení žáka a e-mailovou adresu. Na uvedenou adresu Vám bude zasláno potvrzení registrace do kurzu a současně variabilní symbol pro úhradu kurzovného.
V budoucnu by v případě potřeby byly na tuto adresu zasílány také další informace týkající se kurzů.

Vstup do přihlašovacího formuláře