Home » Školní akce » Gymnázium Zábřeh se opět zúčastnilo lingvistické olympiády

Gymnázium Zábřeh se opět zúčastnilo lingvistické olympiády

I v letošním roce se 13 statečných studentů zúčastnilo školního kola lingvistické olympiády 2018/2019, vyhlašované Filozofickou fakultou UK a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V náročných úlohách inspirovaných exotickými či již zaniklýmí jazyky a písmy (palauština, nilo-saharské jazyky, písmo z doby raného středověku, maorština, igboština) prokazují řešitelé svoji schopnost analytického myšlení a náročné kombinatoriky.

Vítězem školního kola se stala studentka 8.A Terezie Hrochová, která postupuje do regionálního kola. Druhé místo obsadila M. Ťupová ze 7.A  následovaná J. Novákem ze 4.A. Špatně si nevedli ani studenti prvních ročníků vyššího gymnázia – V. Skalický, Š. Nesporý, P. Herman, M. Skoček, Št. Šubrt, V.Vít, E. Toman. Mezi úspěšnými řešiteli jsou i úspěšní řešitelé předchozích ročníků – J. Morávková, K. Kolčava a D. Suchá.

Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Správná řešení jsou k nahlédnutí v kabinetu EV.

Zábřeh 3.12. 2018, Marie Brožová