Zápis Studentské rady ze dne 4.10.2012

Zápis z jednání studentské rady:
  • O organizaci akce MOSES 2013 se přihlásily třídy 5.A a 1.A.
  • Na organizaci dne studentů (16.11.2012) si připraví třídy, které mají zájem o organizaci, své návrhy.
  • Dále se začala organizovat Vánoční show, která se uskuteční 21. 12. v katolickém domě. Tuto akci budou moderovat Michaela Schönová a Anna Kutálková. Každá třída má za úkol připravit program.
  • Příští Studentská rada se uskuteční ve čtvrtek 11.10.2012 v 9:35 na učebně č. 5. Žádáme zástupce všech tříd, aby se na zasedání SR dostavili!

Zpracovaly Aneta Kondlerová (6.A) a Pavlína Troblová (6.A)

Kamil Najamy

předseda Studentské rady