Zápis Studentské rady ze dne 23.3.2012

Zápis Studentské rady ze dne 23.3.2012

  • Příprava Barevných dnů, které se uskuteční 2.4., 3.4. a 4.4.2012. Vyhodnocení bude 4.4.2012. Bližší informace na nástěnce mezi učebnami č. 9 a č. 10.
  • Jednotlivé třídy předají předsedkyni SR návrhy na téma svých masek pro Majáles 2012.
  • Příprava Majálesu 2012. Spolupráce s ostatními školami, které se této akce zúčastní. Organizaci zajišťují zástupci tříd 3.A a 6.A.
  • Příští Studentská rada se uskuteční v pátek 30.3.2012 v 9:35 na učebně č. 5. Žádáme zástupce všech tříd, aby se na SR dostavili!

Zpracovali Lenka Žalmanová (6.A) a Kamil Najamy (6.A)

Denisa Soldánová

předsedkyně Studentské rady