Zápis Studentské rady ze dne 11.10.2012

Zápis Studentské rady ze dne 11.10.2012

  • Akce MOSES 2013 proběhne v měsíci lednu. Na její organizaci se budou podílet třídy 1.A a 5.A.
  • Na organizaci dne studentů (16.11.2012) se bude podílet třída 1.A nebo 3.A.
  • Organizace Vánoční show.
  • Mikulášská tradice pokračuje, ale uskuteční se 5. 12. 2012. Tento přesun je z důvodu Dne otevřených dveří, který se bude konat 6. 12. 2012.
  • Příští Studentská rada se uskuteční ve čtvrtek 18.10.2012 v 9:35 na učebně č. 5. Žádáme zástupce všech tříd, aby se na zasedání SR dostavili!

Zpracovaly Aneta Kondlerová (6.A) a Pavlína Troblová (6.A)