Soutěž v anglickém jazyce

Na konci ledna a začátkem února proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro studenty VG, jehož dvě vítězky, Tereza Balcárková (6.A) a Markéta Janů (3.A) a Nicole Kissová (5.A), která se umístila na 2. místě, postoupily do okresního kola. Okresní kolo proběhlo 14.2. na SOŠ Šumperk a zúčastnilo se ho celkem 23 zástupců různých středních škol Šumperska.

Soutěžící zahájili letošní kolo nejprve poslechem, po kterém následoval lexikální test. Další úkol byla tzv. „roleplay“. Náhodně vylosované dvojice si před čtyřčlennou porotou vylosují situaci, na její přípravu mají zhruba půl minuty a poté „zahrají“ danou situaci, např. stížnost na nefunkční PC, žádost o pomoc v dané situaci apod. Celá soutěž byla zakončena samostatným ústním projevem na vylosované téma.

První tři místa obsadili tentokrát hoši, v silné konkurenci se však naše studentky neztratily a krásné 8. místo Markéty Janů má svou hodnotu, stejně jako 11. (Nicole) a 15. místo (Terka) děvčat. Nicole je v 1. ročníku, a i když zkušenosti z jazykových soutěží má bohaté, ztracené body na nelehkém lexikálním testu se projevily na pořadí, stejně tak to platí pro Terezu, která bohužel ztratila i dva body na poslechu a každý bod, či dokonce, půlbod, hrál tentokrát v pořadí velkou roli.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme do dalšího studia hodně úspěchů!

Blanka Horvátová