PZ nanečisto 2016

Vážení rodiče,

milí žáci,

dne 8. prosince 2016 organizovala naše škola v rámci Dne otevřených dveří „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ. Velmi nás potěšil Váš zájem o tuto akci.

Proč PZ nanečisto pořádáme

Testy, které budou použity u ostrých přijímacích zkoušek jsou specifické svým způsobem kladení otázek i způsobem záznamu odpovědí a mohou se tak lišit od běžných testů a písemek, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. Proto se zpravidla liší výsledek žáka, který podobný test vidí poprvé, od výsledku žáka, který se již s podobným testem setkal. Chceme proto dát zájemcům o studium na střední škole možnost seznámit se s používaným typem testů a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek. Účastník PZ nanečisto současně získá srovnání svých výsledků s výsledky ostatních žáků a může tedy vyhodnotit, jestli je potřeba v některém předmětu ještě zapracovat na přípravě.

Výsledky vašich letošních PZ nanečisto

Co když se mi test nepovedl

Zachovejte chladnou hlavu. Neúspěch v testech ještě vůbec neznamená, že nemáte předpoklady ke studiu na střední škole. Výsledky v PZ nanečisto bývají zpravidla horší, než u „ostrých přijímacích zkoušek“. (V minulých letech byl průměrný výsledek žáků u PZ nanečisto až o 20% horší než o ostrých PZ.) Je to tím, že u PZ nanečisto se mnozí žáci poprvé setkávají s použitým typem testu, způsobem kladení otázek, způsobem záznamu odpovědí atd. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. Často je proto výsledek testu na první pokus ovlivněn více schopností rychle se zorientovat v nové situaci a odolávat stresu než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka.

Pokud jste z testů přece jen zjistili, že máte v některé oblasti nedostatky ve vědomostech, nebo že Vám dělá problémy řešení určitého typu úloh, máte ještě do „ostrých přijímacích zkoušek“ čas zapracovat na své přípravě.

Nabízíme Vám pomoc s přípravou

Zájemcům o studium na naší škole nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Kurz se bude skládat z lekcí v rozsahu 2 vyučovacích hodin (90 minut) konaných jednou týdně.
V průběhu každé lekce bude učitel Gymnázia Zábřeh s účastníky kurzů procházet obdobné úlohy, jaké budou součástí testů při přijímacím řízení. Žákům bude vysvětlován způsob, jakým jsou v testech formulovány úlohy, jak rozumět zadání a jak jednotlivé úlohy řešit. Na každou lekci bude pro účastníky kurzů připravena sada úloh, kterou si žáci mohou odnést domů.  Zaměření lekcí se bude střídat tak, že každá lichá lekce bude věnována testu z matematiky a každá sudá lekce testu z českého jazyka. Proběhnou celkem čtyři lekce každého předmětu..

Zahájení kurzů se předpokládá na začátku měsíce února. Kurzy budou probíhat až do přijímacích zkoušek, tj. do začátku měsíce dubna. Proběhnou celkem 4 lekce každého předmětu – tj. 4 lekce matematiky a 4 lekce českého jazyka. Informace o přípravných kurzech budou zveřejněny na našich internetových stránkách v lednu 2017 a současně bude zprovozněn formulář pro elektronické přihlašování do těchto kurzů.

Všem zúčastněným přeji mnoho štěstí a úspěchů v přijímacím řízení v roce 2017.

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy