PZ 2010 – Výsledky přijímacích zkoušek

Neoficiální výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010-2011

.

1. Výsledková listina pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)

2. Výsledková listina pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (8leté)

.

Dokumenty ke stažení:

Vzor odvolání – formát PDF, formát WORD.

.

Milí žáci,
Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že většina uchazečů zajisté využila možnosti podat až 3 přihlášky a mnoho uchazečů bude úspěšných v přijímacím řízení na více školách, je téměř jisté, že ne všichni úspěšní uchazeči předají škole zápisový lístek. Proces přijímání uchazečů ke vzdělávání v naší škole tedy ještě nekončí. Máme velký zájem přijmout pokud možno všechny uchazeče, kteří mají o vzdělávání v naší škole skutečně zájem. Místa, která se uvolní tím, že někteří uchazeči neodevzdají zápisový lístek v naší škole, chceme ihned nabízet dalším zájemcům, kteří zatím vzhledem k převisu uchazečů nebyli úspěšní. V minulém roce jsme takto postupně vyhověli odvolání velkého množství uchazečů, kteří se umístili hluboko „pod čarou“.  Budeme proto postupovat následujícím způsobem:

  • od 26.  do 27. dubna 2010 mohou zákonní zástupci uchazečů převzít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v gymnáziu osobně v budově školy – ředitelna, č. dveří 53.
  • nepřevzatá rozhodnutí budeme rozesílat 28. dubna zásilkou do vlastních rukou
  • v případě přijatých uchazečů, kteří mají zájem se vzdělávat v naší škole, doporučujeme přímo při převzetí rozhodnutí  odevzdat zápisový lístek (předejde se tak problémům, které by mohly vzniknout v případě zpoždění pošty)
  • jakmile bude znám počet míst uvolněných neodevzdáním zápisového lístku, budeme volná místa nabízet dalším zájemcům o vzdělávání v naší škole
  • odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pro vyhotovení vašeho odvolání můžete použít vzorové dokumenty ve formátu PDF nebo WORD.

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že mají právo zápisový lístek jednou vzít zpět ze školy, na které jej již dříve odevzdali – mohou jej tak odevzdat na škole, o kterou mají větší zájem, pokud na ni budou přijati později .

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na ředitele školy – tel. 583 416 380.

.

.