PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2016

PDF verze následující stránky je ZDE.

V rámci přijímacích zkoušek nanečisto si zájemci o studium mohou vyzkoušet testy z Matematiky
a z Českého jazyka podobné těm, jaké budou použity při přijímacím řízení. PZ nanečisto jsou připraveny pro žáky z 5. tříd ZŠ a pro žáky z 9. tříd ZŠ.

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto

Termín:

8. 12. 2016

Organizace testování:

Pro testy budou vyčleněny 4 učebny s kapacitou po 30 žácích – 2 učebny pro žáky z 9. ročníku ZŠ
a 2 učebny pro žáky z 5. ročníku ZŠ.

Testy proběhnou ve dvou blocích – v jednom bloku žáci absolvují oba testy – ČJ a M.

K rezervování místa v učebně v některém z bloků je nutné se zaregistrovat – viz. níže.

1. blok – 8:00 – 10:45

08:00 – 08:15 – administrace (rozdání testů z ČJ a záznamových archů, instrukce k testu)

08:15 – 09:15 – test z českého jazyka

09:15 – 09:20 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

09:20 – 09:30 – přestávka

09:30 – 09:40 – administrace (rozdání testů z M a záznamových archů, instrukce k testu)

09:40 – 10:40 – test z matematiky

10:40 – 10:45 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

2. blok – 11:00 – 13:45

11:00 – 11:15 – administrace (rozdání testů z ČJ a záznamových archů, instrukce k testu)

11:15 – 12:15 – test z českého jazyka

12:15 – 12:20 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

12:20 – 12:30 – přestávka

12:30 – 12:40 – administrace (rozdání testů z M a záznamových archů, instrukce k testu)

12:40 – 13:40 – test z matematiky

13:40 – 13:45 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

Přihlašování k PZ nanečisto:

K účasti v PZ nanečisto (rezervování místa v učebně) je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na našich internetových stránkách na adrese http://nanecisto.gyza.cz. Formulář je připraven zvlášť pro žáky z 9. ročníku ZŠ a zvlášť pro žáky z 5. ročníku ZŠ. Ve formuláři žák (nebo jeho zákonný zástupce) zaškrtne požadovaný termín (8:00 – 10:45 nebo 11:00 – 13:45) a uvede e-mailovou adresu a telefonní číslo. Bude-li již některý z termínů zaplněn nebude jeho rezervace možná.

Na uvedený e-mail bude automaticky odesláno potvrzení o přijetí požadavku na rezervaci místa a identifikační číslo, které žák bude používat při testování. Identifikační čísla budou po vyhodnocení testů použita pro anonymní zveřejnění výsledků PZ nanečisto.

Na uvedené telefonní číslo Vám budeme ve dvou následujících pracovních dnech volat pro ověření Vaší rezervace. Nepodaří-li se nám na uvedené telefonní číslo dovolat, bude rezervace zrušena. Ověření rezervace je nutné, abychom zamezili zablokování kapacity pro testování mylným nebo vícenásobným přihlášením.

Výsledky:

Výsledky budou zveřejněny anonymně pod identifikačními čísly na internetu na adrese  http://dod.gyza.cz dne 12.12.2016 odpoledne. Vzhledem ke skutečnosti, že testy budou obsahovat otevřené úlohy, není možné je vyhodnotit elektronicky. Proto si vyhodnocení testů vyžádá delší čas. Obdobná situace bude i u „ostrých přijímacích zkoušek“, které bude zajišťovat společnost Cermat.