KDE A PROČ STUDOVAT?

PROČ SI VYBRAT GYMNÁZIUM

Pokud má žák zájem po střední škole pokračovat v dalším studiu v některé z forem pomaturitního vzdělání, je pro něj gymnázium tou nejlepší volbou. Všeobecné gymnaziální vzdělání poskytuje rozhodně nejlepší základ pro další studium v nejrůznějších oborech jak přírodních tak humanitních věd. Gymnázium také nejlépe připraví žáky na povinnou státní maturitu. Současně gymnázium poskytuje vzdělání upotřebitelné také v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání. Absolvent gymnázia sice nezískává odbornou kvalifikaci, získává však kvalitní všeobecný rozhled a je schopen se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu práce.

Velmi dobrou uplatnitelnost absolventů gymnázií nejlépe dokládají oficiální statistiky. Podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání vykazují gymnázia dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných absolventů ze všech typů středních škol. Pro ilustraci uvádíme míru nezaměstnanosti čerstvých absolventů jednotlivých typů středních škol za rok 2015.

Typ středního vzdělání

Nezaměstnaní absolventi – 2015

střední odborné s výučním listem

12,6%

nižší střední odborné vzdělání

21,7%

odborné s maturitní zkouškou a odborným výcvikem

13,2%

odborné vzdělání s maturitní zkouškou

9,6%

gymnázia

3,8%

PROČ PRÁVĚ GYMNÁZIUM ZÁBŘEH

Žáci, kteří úspěšně ukončí maturitní zkouškou vzdělávání v naší škole, jsou velmi dobře připraveni pro další studium zejména na vysokých školách, což dokumentuje již tradičně vysoká úspěšnost absolventů Gymnázia Zábřeh v přijímacím řízení na VŠ. Často zbytečně obávaná náročnost naší školy je zárukou toho, že naši absolventi jsou schopni nejen uspět při přijímacím řízení na vysoké školy, ale také obstát v náročných podmínkách vysokoškolského studia a toto studium úspěšně dokončit.

Kvalitu výuky naší školy dokumentuje každoročně vysoký počet studentů přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy. Za uplynulých 5 let bylo k dalšímu studiu přijato 95% absolventů Gymnázia Zábřeh.

Dalším měřítkem kvality může být také úspěšnost studentů u státních maturit, která od zavedení nového maturitního modelu dosahuje trvale 100%.

Vedle kvalitní přípravy k maturitě a dalšímu studiu umožňuje Gymnázium Zábřeh také uspokojování individuálních zájmů studentů. Ti mají možnost vybrat si z široké nabídky výuky jazyků a volitelných seminářů, účastní se řady projektů a soutěží. Škola studentům nabízí také možnost účastnit se mezinárodních výměnných pobytů v partnerských školách v Německu a v USA. Své zájmy a svůj talent mohou studenti rozvíjet také prostřednictvím sportovních, jazykových či přírodovědných kroužků, nebo v divadelním souboru. Pravidelně se studenti Gymnázia Zábřeh účastní také sportovních kurzů. Ve druhém a pátém ročníku osmiletého gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého gymnázia je pořádán lyžařský kurz, v předposledním ročníku na podzim sportovně-turistický kurz. Zájemci se také mohou v průběhu vyššího gymnázia zúčastnit vodáckého kurzu.

Gymnázium Zábřeh nabízí jak kvalitní přípravu k dalšímu studiu na VŠ, tak dobré  možnosti seberealizace. To vše v přátelské atmosféře školy.