Ohlédnutí za StartCampem 2016

Jak je již tradicí, i letos vyrazila 5.A a 1.A na StartCamp. Ráno v 9:15 jsme se setkali na nádraží, odkud jsme autobusem putovali až do Starého Města. Tam nás přivítali instruktoři převlečení za pravěké lidi a začala naše cesta. Cílem byla chata Junior, kde jsme byli ubytováni po dobu tří dnů. Nejprve jsme byli poslepu rozřazeni do skupinek, ve kterých jsme se navzájem představili a vydali se na cestu, během které jsme hráli pád důvěry, dvacku a další hry. U chaty jsme byli přivítáni vědci zkoumajícími cestování časem. Dali jsme si oběd, zabydleli se na pokojích a odpočívali. Odpoledne jsme se učili SC tanec a hráli seznamovací hry.Po večeři jsme sešli do jídelny, která se změnila v casino. Vyparádili jsme se do stylu Velkého Gatsbyho a museli jsme si sázením a riskováním zajistit dost peněz, aby každý mohl zaplatit za klíč od pokoje, což byl pro některé velmi náročný úkol.

Ve čtvrtek ráno v 7:00 nás instruktoři probudili hlasitou muzikou, frkačkami a šlo se na rozcvičku. Napřed ptačí tanec, pak náš SC tanec a nakonec letkis. Poté jsme si ,,běželi pro snídani“, měli trochu osobního volna a pak se vydali na indiánskou stezku, kde nás čekala další řada úkolů. Po návratu jsme se naobědvali a vydali se na cestu novověkem, kde jsme prošli sovětským výcvikovým táborem. Takový tělocvik však nedokáží vymyslet ani všichni tři tělocvikáři zároveň, takže byli všichni rádi, když se šlo na večeři. Po večeři se uskutečnilo karaoke, na jehož konci nám instruktoři předvedli svůj super taneček.

V pátek ráno jsme měli stejný budíček i rozcvičku a všichni jsme si oddechli, že hned poté se půjdeme nasnídat. Jenže to jsme netušili, že nám každému přivážou ruku k ruce toho, kdo sedí vedle nás. Nakonec jsme se ale nasnídali a po osobním volnu šli vyřešit vraždu a hrát divadlo. Po obědě jsme už byli všichni sbaleni a připraveni jet domů. Ještě jednou jsme si zatancovali SC tanec a vydali se na cestu na nádraží, kde jsme nastoupili do autobusu a tam si zpívali písničky, co jsme se naučili.

Tímto chceme, i když trochu opožděně, poděkovat všem učitelům, panu správci, paním kuchařkám, řidičům a hlavně těm NEJLEPŠÍM instruktorům na světě, protože nikdo si to neužil tak moc jako my! DÍKY! DÍKY! DÍKY! :-)

Daniel Forst a Barbora Benešová